Техническа разработка на проекти

От нашия дългогодишен опит, като производител сме научили, че стъпката между дизайн и стартиране на производство е от основно значение за успешната реализация на проекта. Именно поради тази причина сме разработили система, чрез която визуализираната идея да се превърне в краен продукт отговарящ на заложените времеви и качествени параметри. Техническата разработка представлява набор от следните услуги:

техническа-разработка-1024x585

Детайлна техническа разработка

  • Разработка на технически решения съобразени с реалните производствени възможности и желанието на клиентите;
  • Разработка на технически решения съобразени с реалните производствени възможности и желанието на клиентите;

  • Изготвяне на детайлни технически чертежи за проекти/продукти съобразени с технологичните възможности на различни производители;

  • Изготвяне на техническа документация и детайлна спецификация на проекта/продуктите;

  • Изготвяне на монтажни схеми и пакетажни инструкции;

  • Определяне на качествени параметри на проект/продукт;

Планиране на процесите при реализация на проекти

  • Определяне на технологичните процеси при реализация на проект/продукт;
  • Времево планиране на технологичните процеси;

Инженерно-стойностен анализ

  • Детайлно остойностяване на проекта/продукта;
  • Анализ на технически решения с цел минимализиране на разходите по реализация на проект/продукт;