Интериорен и Продуктов дизайн

Основавайки се на дългогодишния ни опит в областта на интериорния дизайн, нашата компания се е специализирала в изготвянето на индивидуални решения за своите клиенти. В процеса на разработка ние преплитаме световните тенденции в дизайна с реални производствени технологии, с цел да представим уникален и вдъхновяващ интериор/продукт. Изготвянето на дизайн има две основни направления:

Индивидуални дизайнерски решения за частни и корпоративни клиенти

  • Изготвяне на конципции и планиране на пространства;

  • Изготвяне на детайлни чертежи;
  • Визуализиране и презентиране на проекта;
  • Изготвяне на детайлни спецификации на проекта;

Разработка на продуктов дизайн

  • Изготвяне на детайлни чертежи, визуализации и презентации за продуктите;
  • Изработка на прототипи на продукти и/или продуктови линии;
  • Остойностяване на продукти и/или продуктови линии;

  • Организация на производство и доставка на продукти и/или продуктови линии;

  • Дистрибуция