ARCHIDEA PROJECT MANAGEMENT SYSTEM

АРХИДЕЯ предлага и цялостни решения за реализация на проект, като се уповава на детайлното познаване на процесите за реализацията му. Управлението на тези проекти, като основна дейност на нашата компания се реализира чрез няколко основни направления: