Управление на проекти

ARCHIDEA BULGARIA

АРХИДЕЯ предлага и цялостни решения за реализация на проект, като се основава на детайлното познаване на процесите за реализацията му. Управлението на тези проекти, като основна дейност на нашата компания се реализира чрез няколко основни процеса:

Документално управление на проекти
 • Изготвяне и договори с доставчици и под доставчици и следене за детайлното им спазване;
 • Следене документооборота гарантиращ успешна реализация на проекта и ясно разпределена отговорност;
Времево планиране на проекти
 • Изготвяне на подробни времеви графици;
 • Следене за спазването на предварително изготвените графици;
Управление на производство
 • Следене за спазване на заложените технически параметри по време на производството;
 • Следене за времево спазване на планираните процеси в производството
Управление на качеството
 • Следене на качествените параметри на различните етапи от проекта;
 • Ежедневни доклади за извършени проверки на качествените параметри на проекта;
Логистика и инсталация
 • Координиране на доставки;
 • Организация на монтажни дейности;
При необходимост от допълнителна информация, можете да се свържете с нас

  Фирма архидея може да се похвали с повече от 15 години опит в мебелната индустрия, както и гордо да заяви, че е представител на едни от водещите Европейски компании за мебелно обзавеждане в България. Създадена със страст и вдъхновение, Архидея се стреми чрез интериора да създава персонален стил на живо, работа, забавление или почивка.

  Адрес

  гр. София 1404, бул. България 75

  Телефон

  +359 888 888 888

  EMAIL

  office@archidea-bg.com